Το πρόγραμμα εορτασμού εθνικής επετείου Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων

Ημερομηνία: 27-10-2021

ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ

28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

    Λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 την παρούσα περίοδο και των μέτρων που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπισή  της για τον εορτασμό της επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 το πρόγραμμα των επετειακών  εκδηλώσεων στο Δήμο Ανδρίτσαινας – Κρεστένων διαμορφώνεται ως εξής:

Α.  Γενικός σημαιοστολισμός  από την 8η πρωινή της 26ης Οκτωβρίου 2021, μέχρι τη δύση του ηλίου της 28ης  Οκτωβρίου 2021 όλων των Δημοσίων Υπηρεσιών, Δημοτικών Υπηρεσιών,  Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμών του Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων.

Β.  Φωταγώγηση όλων των ανωτέρω Καταστημάτων κατά τις βραδινές ώρες της 27ης και 28ης Οκτωβρίου 2021.

 

ΤΕΤΑΡΤΗ  27  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

 • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ
 • ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
 • Ώρα 11.00: Προσκύνημα και κατάθεση στεφάνων από τη Δημοτική

Αρχή, εκπροσώπους Σχολικών Μονάδων και Σωμάτων Ασφαλείας  στο Μνημείο Ηρώων Κρεστένων.

 • Τελετάρχης ορίζεται ο υπάλληλος του Δήμου Ανδρίτσαινας Κρεστένων κ. Διονύσιος Παπαφωτόπουλος

 

ΠΕΜΠΤΗ  28  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

 • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ

  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

 • Ώρα 07.30: Θα χτυπήσουν χαρμόσυνα οι καμπάνες των εκκλησιών.
 • Ώρα 10.00: Θα τελεστεί η δοξολογία από τον Ιερό Κλήρο της

πόλης  στον Ιερό Ναό  Κοίμησης της Θεοτόκου     

                  Κρεστένων. Μετά το πέρας της δοξολογίας θα

                  εκφωνηθεί ο πανηγυρικός της ημέρας από την

εκπαιδευτικό του Γυμνασίου κα Φωτεινή Κλουκίνα.

 • Ώρα 10.30: Θα πραγματοποιηθεί παρέλαση από τμήματα Μαθητών

                    των Σχολικών Μονάδων προ των Αρχών και του

Λαού της πόλης επί της οδού Ξενοφώντος Κρεστένων.

 • Τελετάρχης στις παραπάνω εκδηλώσεις ορίζεται ο υπάλληλος του Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων κ. Διονύσιος Παπαφωτόπουλος. 

 

 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΜΑΚΡΙΣΙΩΝ

 

 • Ώρα 07.30: Θα χτυπήσουν χαρμόσυνα οι καμπάνες της εκκλησίας.

 

 • Ώρα 09.30: Θα τελεστεί δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου

από τον Ιερό Κλήρο. Μετά το πέρας της δοξολογίας θα             εκφωνηθεί ο  πανηγυρικός της ημέρας από τους μαθητές του Γυμνασίου Αναστάσιο Γκότση και Ανδρέα Τσαούση.

 

 • Ώρα 10.00: Θα πραγματοποιηθεί κατάθεση στεφάνων στο μνημείο

Ηρώων  από εκπροσώπους  της  Δημοτικής Αρχής  και των

Σχολικών Μονάδων κι ακολούθως παρέλαση μαθητών στον

Κεντρικό δρόμο της Κοινότητας.

 

 • Τελετάρχης στις παραπάνω εκδηλώσεις ορίζεται   η  εκπαιδευτικός  κα Μαργαρίτα Πιτσούνη.

 

Ως εκπρόσωπος του Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων στις επετειακές εκδηλώσεις της  Κοινότητας Μακρισίων,  ορίζεται ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Δάγκαρης.

 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΚΑΛΛΙΚΩΜΟΥ

 • Ώρα 07.30: Θα χτυπήσουν χαρμόσυνα οι καμπάνες της εκκλησίας.
 • Ώρα 09.30: Θα τελεστεί δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων

από τον Ιερό Κλήρο. Μετά το πέρας της δοξολογίας

θα εκφωνηθεί ο πανηγυρικός της ημέρας

από την εκπαιδευτικό του Δημοτικού Σχολείου

                    Καλλικώμου  κα Μαρία Κωνσταντούλια. 

 • Ώρα 10.00: Θα πραγματοποιηθεί κατάθεση στεφάνων στο μνημείο

                    Ηρώων  από εκπροσώπους  της  Δημοτικής Αρχής και

των  Σχολικών Μονάδων κι ακολούθως παρέλαση

μαθητών στον  Κεντρικό δρόμο της Κοινότητας.

 

 • Τελετάρχης στις παραπάνω εκδηλώσεις ορίζεται η εκπαιδευτικός κα Χαρίκλεια Θεοδωρίδου. 

Ως εκπρόσωπος του Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων στις επετειακές   εκδηλώσεις της  Κοινότητας Καλλικώμου,  ορίζεται η Δημοτική Σύμβουλος κα Κωνσταντίνα Φωτεινοπούλου.  

 • ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

 

 • Ώρα 07.30: Θα χτυπήσουν χαρμόσυνα οι καμπάνες των εκκλησιών.
 • Ώρα 09.30: Θα τελεστεί δοξολογία στους Ιερούς Ναούς.

Μετά το πέρας της δοξολογίας θα εκφωνηθεί ο

πανηγυρικός της ημέρας από τους δασκάλους

των  Σχολείων, θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνων

και παρέλαση μαθητών όπου λειτουργούν σχολικές

μονάδες.

 

 **     Ειδικότερα για τις Κοινότητες όπου δεν λειτουργούν Δημοτικά Σχολεία, θα πραγματοποιηθεί κατάθεση στεφάνων με ευθύνη των Προέδρων των συγκεκριμένων Κοινοτήτων.

 • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ 
 • ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ

 

 • Ώρα 07.30: Θα χτυπήσουν χαρμόσυνα οι καμπάνες των εκκλησιών.
 • Ώρα 10.00: Θα τελεστεί δοξολογία από τον Ιερό Κλήρο της πόλης

στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου. Μετά το πέρας της

δοξολογίας θα εκφωνηθεί ο πανηγυρικός της ημέρας από

τον Διευθυντή  Γυμνασίου  Ανδρίτσαινας κ. Χρήστο Ζαφειρόπουλο.

 • Ώρα 10.30: Θα πραγματοποιηθεί επιμνημόσυνη δέηση και

κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Ηρώων

Ανδρίτσαινας από εκπροσώπους  της  Δημοτικής Αρχής,

Σχολικών Μονάδων και των Σωμάτων Ασφαλείας

και  ακολούθως παρέλαση  μαθητών στον  Κεντρικό δρόμο της Κοινότητας .

 • Τελετάρχης στις παραπάνω εκδηλώσεις ορίζεται ο εκπαιδευτικός κ. Χαράλαμπος Αναγνωστόπουλος.

Ως εκπρόσωπος του Δήμου στις εορταστικές εκδηλώσεις της Δημοτικής Ενότητας Ανδρίτσαινας, ορίζεται ο Αντιδήμαρχος κ. Μιλτιάδης – Θεόδωρος Γεωργακόπουλος.

 

 • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΑΛΙΦΕΙΡΑΣ 
 • ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
 • Ώρα 07.30: Θα χτυπήσουν χαρμόσυνα οι καμπάνες των εκκλησιών.
 • Ώρα 10.00: Θα τελεστεί δοξολογία από τον Ιερό Κλήρο της πόλης

στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου.  Μετά το πέρας της δοξολογίας θα εκφωνηθεί ο πανηγυρικός της ημέρας από τον Προϊστάμενο του Δημοτικού Σχολείου Καλλιθέας κ. Ιωάννη Καδόγλου.

 • Ώρα 10.30: Θα πραγματοποιηθεί επιμνημόσυνη δέηση και

Κατάθεση Στεφάνων στο Μνημείο Ηρώων Καλλιθέας

από τη Δημοτική Αρχή, εκπροσώπους

Σχολικών Μονάδων και Σωμάτων Ασφαλείας κι

ακολούθως παρέλαση  μαθητών στον  Κεντρικό δρόμο της

Κοινότητας .

 • Τελετάρχης στις παραπάνω εκδηλώσεις ορίζεται ο Διευθυντής Γυμνασίου κ. Νικόλαος Καπένης.

Ως εκπρόσωπος του Δήμου στις εορταστικές εκδηλώσεις της Δημοτικής Ενότητας Αλιφείρας, ορίζεται ο Αντιδήμαρχος κ. Βασίλειος Δημητρακόπουλος .

       Σημειώνεται ότι οι φετινές εκδηλώσεις θα γίνουν σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις,  με περιορισμένο αριθμό ατόμων για λόγους δημόσιας υγείας και υπό την αυστηρή τήρηση των διατάξεων αυτών.[1

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ  ΜΠΑΛΙΟΥΚΟΣ


Ροή