Ο Αντιδήμαρχος Ήλιδας Βασίλης Παπαδόπουλος στις Σέρρες για τον Κλιματικό Νόμο

Ημερομηνία: 16-05-2022

Η Διημερίδα για τον κλιματικό Νόμο και την Λίμνη Κερκίνη

Συμμετείχε ο Αντιδήμαρχος Βασίλης Παπαδόπουλος ως εκπρόσωπος του Δήμου Ήλιδας

 

 

Σε διημερίδα στην ΗΡΑΚΛΕΙΑ Σερρών 13-15 Μάιου πού διοργανώνει το ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΜΕ
ΛΙΜΝΕΣ συ6μμετείχε  ο Αντιδήμαρχος κ Παπαδόπουλος Βασίλης ως εκπρόσωπος του Δήμου Ήλιδας στο
ΔΙΚΤΥΟ.
Η θεματολογία είναι ενδιαφέρουσα και περιλαμβάνει:
Θεματική Ενότητα Ι
Τι σημαίνει ένας νόμος, σ’ ένα κλίμα που αλλάζει;
Θεματική Ενότητα ΙΙ
Μετατροπή της κλιματικής αλλαγής σε ωφέλεια
Θεματική Ενότητα ΙΙΙ
Σύμφωνο Δημάρχων και Δημοτικά Σχέδια Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή: Κοινά
σημεία για αξιοποίηση.
Θεματική Ενότητα ΙV
Κλιματική αλλαγή και λίμνη Κερκίνη
Θεματική Ενότητα V
Οικοσύστημα Λίμνης Κερκίνης
Θεματική Ενότητα VI
Κυκλική Οικονομία & κλιματική αλλαγή.

Στην διημερίδα συμμετέχουν εκπρόσωποι όλων των δήμων πού είναι μέλη στο Δίκτυο
πόλεων με λίμνες από Ελλάδα και Κύπρο καθώς και εκπρόσωποι συνδεδεμένων μελών από
Ελλάδα και Ευρώπη.
Μεταξύ των ομιλητών είναι υφυπουργοί όπως: οι κ.κ. Τριαντόπουλος Χρ, Καλαφάτης Στ.,
Καραμανλής Κ, καθηγητές πανεπιστημίων, μεταξύ αυτών, οι κ.κ Μανιάτης Γιανν, o πρώην
Υπουργός κ. Λέκκας Ευθύμιος, κ.α. Από το χώρο της αυτοδιοίκησης, ο Αντιπεριφερειάρχης
Σερρών κ. Σπυρόπουλος Παν. Ο Δήμαρχος Αγρινίου κ. Παπαναστασίου Γ ως πρόεδρος της
επιτροπής περιβάλλοντος της ΚΕΔΕ, ο Δήμαρχος Ηράκλειας κ. Κουτσάκης Γ.
Όπως μας ενημέρωσε ο κ Παπαδόπουλος Βασίλης μεταξύ των στόχων του Δικτύου είναι: Η
προστασία των Λιμνών πού ανήκουν διοικητικά εντός των ορίων των Δήμων, μέσω της
προστασίας της βιοποικιλότητας και διατήρησης των οικοσυστημάτων και των παρυδάτιων
συστημάτων των περιοχών. Η τουριστική προβολή και η αειφόρος ανάπτυξη των περιοχών
με σεβασμό στο περιβάλλον. Ανταλλαγή ιδεών, γνώσεων, πληροφοριών και εμπειριών
μεταξύ των μελών του Δικτύου αλλά και με άλλους φορείς με παρόμοιους στόχους, η
οργάνωση κοινών δράσεων προβολής, διαφήμισης, περιβάλλοντος κλπ.

Με την ευκαιρία αυτή θα θέσει προς συζήτηση και θα ενημερώσει τα μέλη για την
επιχειρούμενη προσπάθεια από την Ένωση Αγρινίου για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών
πέριξ της λίμνης, και θα ζητήσει την στήριξη του Δικτύου για την αποτροπή της
εγκατάστασης φωτοβολταϊκών αφενός και αφετέρου για την μελέτη του Υπουργείου
Περιβάλλοντος για την ανάπτυξη της λίμνης.

 


Ροή