Περί Δημοσιογραφίας ο λόγος…

Ημερομηνία: 07-10-2021

Πιο μεγάλη αξία για την δημοσίευση μιας είδησης έχει η εγκυρότητα και όχι ο χρόνος!

(Δημοσιογράφος  ΑΝΚ)


Ροή