Να διαβάζετε πολλά βιβλία,  ίνα εισέλθετε στη Βασιλεία της Γνώσης  (ΑΝΚ)

Ημερομηνία: 15-08-2022

Να αγαπάτε τα βιβλία, αυτά θα σας ελευθερώσουν από τις προκαταλήψεις και τις δεισιδαιμονίες…

Να διαβάζετε πολλά βιβλία,  ίνα εισέλθετε στη Βασιλεία της Γνώσης  (ΑΝΚ)

 


Ροή