Με διάφορα θέματα στην Η.Δ. συνεδριάζει την προσεχή Δευτέρα το Δ.Σ. Ήλιδας

Ημερομηνία: 09-09-2022

Την Δευτέρα 12 του Σεπτέμβρη 2022 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας

 

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας στην Αμαλιάδα, στην
αίθουσα συνεδριάσεων του Πολυλειτουργικού χώρου (Συνεδριακό Κέντρο), στις 12 Σεπτεμβρίου 2022,
ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00΄, προς συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της
ημερήσιας διάταξης:

Θέματα Δημάρχου – Προεδρείου:
1. Επί αιτήματος δημοτικών συμβούλων για ενημέρωση και έγκριση ψηφίσματος σχετικά με την
πρόσληψη σχολικών καθαριστριών στον δήμο.
2. Έγκριση της Απόφασης του ΝΠΔΔ «Ο ΗΛΕΙΟΣ» με θέμα «Συνδρομή χρηστών κολυμβητηρίου για
τον μήνα Αύγουστο έτους 2022»
3. Επί αιτήματος τοπικού συμβουλίου κοινότητας Γερακίου για αγορά οικοπέδου.
4. Επί αιτήματος πολιτιστικού συλλόγου Περιστερίου για παραχώρηση χώρων τού Δημοτικού
Σχολείου.
5. Ορισμός εκπροσώπων στο Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης ψυχαγωγικών
δραστηριοτήτων, για το έτος 2022
6. Αντικατάσταση τακτικού μέλους διοικητικού συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ ‘Σχολική Επιτροπή
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ήλιδας’.
Θέματα Οικονομικής Επιτροπής:
(Εισηγητής: Δήμαρχος Γ. Λυμπέρης)
7. 6  η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2022
8. Έγκριση 1ης Τροποποίησης ΟΠΔ 2022 του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο ΗΛΕΙΟΣ», κατόπιν της ΑΟΕ 373/22.
Θέματα Τεχνικής Υπηρεσίας :
(Εισηγητής: Δήμαρχος Γ. Λυμπέρης)
9. 7η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022.

Ο Πρόεδρος
Βασίλειος Ζαχαρόπουλος

Κοιν/ση:
Πρόεδρος κοινότητας Περιστερίου


Ροή