Ένα αριστουργηματικό σκίτσο ίσον με 1.000 φωτογραφίες επί 1.000 λέξεις! (ΑΝΚ)

Ημερομηνία: 21-04-2022

Το αριστουργηματικό σκίτσο  του ΚΥΡ ένεκα και της επικαιρότητας

888888888888888888888888888888888

888888888888888888888888888888888

 

 

888888888888888888888888888888888

888888888888888888888888888888888

 


Ροή