Το Επιμελητήριο Ηλείας συμμετείχε ενεργά σε φόρουμ για την τόνωση της αναπτυξιακής δυναμικής…

Ημερομηνία: 22-05-2022

Το Επιμελητήριο Ηλείας θέτει τα θεμέλια για την προσέλκυση αναπτυξιακών προγραμμάτων ενόψει της νέας προγραμματικής περιόδου

 

unnamed_F576025104.png

 

Με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων – μελών του και την τόνωση της αναπτυξιακής δυναμικής της περιοχής, το Επιμελητήριο Ηλείας συμμετείχε ενεργά στις εκδηλώσεις του 7ου EUSAIRForum, του μεγαλύτερου γεγονότος δικτύωσης στη Μακροπεριφέρεια Αδριατικής – Ιονίου, που έλαβε χώρα στα Τίρανα Αλβανίας, το διάστημα 15-18 Μαΐου 2022.

Η διμελής αποστολή του Επιμελητήριου Ηλείας, αποτελούμενη από τους κ. Αναστάσιο Καρνάρο, Μέλος ΔΣ και κ. Δημήτριο Μπακάλη, Στέλεχος του Επιμελητήριου Ηλείας, ενημερώθηκε διεξοδικά για τις τρέχουσες τάσεις και τις στοχεύσεις της νέας προγραμματικής περιόδου, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται η προώθηση της δίκαιης μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας, οι πράσινες και μπλε επενδύσεις, η κυκλική οικονομία, η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, η πρόληψη και διαχείριση των κινδύνων.

Παράλληλα τα μέλη της αποστολής του Επιμελητήριου Ηλείας παρουσίασαν σε φορείς και μελλοντικούς δυνητικούς δικαιούχους τις δράσεις του φορέα αναφορικά με την υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και ανέλυσαν διεξοδικά, κατά τη διάρκεια διμερών συναντήσεων με θεσμικούς παράγοντες του πολιτικού και επιμελητηριακού χώρου, το θετικό αντίκτυπο των αναπτυξιακών δράσεων του φορέα στην Ηλειακή επιχειρηματικότητα και την τοπική οικονομία.

Κατά τη διάρκεια της τρίτης ημέρας των εκδηλώσεων, η αντιπροσωπία του Επιμελητηρίου Ηλείας συμμετείχε στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του Φόρουμ Επιμελητηρίων Αδριατικής – Ιονίου, αντικείμενο της οποίας αποτέλεσε η έγκριση του πλάνου των Αναπτυξιακών δράσεων του 2022 σε επίπεδο Μακροπεριφέρειας.

***  Η συμμετοχή του Επιμελητηρίου Ηλείας στο 7ο EUSAIRForum αποτελεί μέρος των δράσεων εξωστρέφειας του φορέα, οι οποίες στοχεύουν, σταθερά και μεθοδικά, μέσα από το πλέγμα διμερών σχέσεων και πολυμερών σχημάτων συνεργασίας, στην ενίσχυση του αναπτυξιακού προφίλ των επιχειρήσεων και στην ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής.

 


Ροή