Τα θέματα λίγα αλλά σημαντικά και η συνεδρίαση δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη

Ημερομηνία: 16-07-2022

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΥΡΓΟΥ 21-7-2022 (ΜΕΙΚΤΉ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 20.οο

 

 

Προσκλήθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου, σε συνεδρίαση δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, στις 21-7-2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8 το απόγευμα,  με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Ενημέρωση για την πορεία σημαντικών έργων του Δήμου.

 

  1. Λήψη απόφασης έγκρισης του σχεδίου Τουριστικής Προβολής του Δήμου

Πύργου για το έτος 2022.

 

  1. Λήψη απόφασης έγκρισης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος του

Δήμου, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 4/2022 απόφασης – εισήγησης της

Εκτελεστικής Επιτροπής.

 

  1. Λήψη απόφασης έγκρισης της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού

έτους 2022, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 449/2022 απόφασης – εισήγησης της

Οικονομικής Επιτροπής.

 

  1. Λήψη απόφασης έγκρισης της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού

έτους 2022, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 452/2022 απόφασης – εισήγησης της

Οικονομικής Επιτροπής.


Ροή