Προσφυγή εναντίον των πολιτικών νεκροθαφτών ορεινών περιοχών του τόπου μας (ΕΛΤΑ Λαμπείας)

Ημερομηνία: 24-05-2022

Έγινε επίσημη πλέον ΠΡΟΣΦΥΓΉ αρμοδίως , για την ΚΑΤΆΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΠΕΙΑΣ

 

 

 

Με την συνδρομή ενδιαφερόμενου συμπολίτη μας (και την νομική στήριξη 2 διαπρεπών νομικών), οι υπογράφοντες Σύλλογοι της Διβρης, κάτοικοι και φίλοι της Δίβρης και διαμένοντες στις πόλεις έστειλαν την παρακάτω ΠΡΟΣΦΥΓΗ, και παρακαλούμε να την διαβάσετε :

 

Προς

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΊΑ

ΑΠΕΛΛΟΥ 1 ,10188 Αθήνα.                                                                                             Λαμπεία, 20 Μαΐου 2022

 

ΠΡΟΣΦΥΓΗ

 

Σε συνέχεια της από, 25/02/2022 με Α.Π 5.4/175/162, απάντηση σας,  κατόπιν σχετικού αιτήματός μας , θεωρούμε ότι, οι απαντήσεις  της Υπηρεσίας σας,  πάσχουν  ως προς την ακριβή περιγραφή του ζωτικού ρόλου- αντικειμένου, και δεν  βασίζονται σε κάποια  αναλογιστική μελέτη, ως προς την βιωσιμότητα  του  καταστήματος ΕΛΤΑ Λαμπείας. Ισχυρίζεσθε ότι,  εξυπηρετεί δέκα εννέα(19) οικισμούς, ενώ στην πραγματικότητα , εξυπηρετούνται 8 Τοπικές Κοινότητες, εκ των οποίων η μία (Λαμπεία) με 16 χιλιόμετρα Αστικής Διανομής και επί πλέον των κεντρικών άνω Κοινοτήτων εξυπηρετούνται επιπροσθέτως άλλοι 14 ορεινοί απομεμακρυσμενοι Οικισμοί, δύσκολης και απομακρυσμένης πρόσβασης  του  γεωγραφικού Ορεινού όγκου Ηλείας και λοιπές μη τεκμηριωμένες απαντήσεις ως προς την βιωσιμότητα του, την λειτουργικότητά του, τα κοινωνικο-οικονομικά  ανταποδοτικά του οφέλη κλπ.

Παρά   τις οχλήσεις μας και τις επισημάνσεις μας, ως προς την ζωτικότητα της διατήρησής του , για την περιοχή,   αλλά και την καθημερινότητα των μονίμων κατοίκων, που ανέρχονται σε 2.200   και ξεπερνούν τις 5.000 τους καλοκαιρινούς μήνες προχωρήσατε σε Δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Λειτουργία Περιφερειακού Ταχυδρομικού ΠρακτορείουΓ1 Τάξης στην Λαμπεία Ηλείας ,και καταληκτική Ημερομηνία Κατάθεσης Αιτήσεων Υποψηφίων Αναδόχων την 31/05/2022, με δυσανάγνωστη ΑΔΑ της  οποίας την Δημόσια Ανάρτηση δεν καταφέραμε να εντοπίσουμε.

Θέλουμε να επισημάνουμε  ότι, η Πρόσκληση Ενδιαφέροντος δεν δημοσιεύει με ακρίβεια το αντικείμενο  έργο, του  προς επιλογή Ταχυδρομικού  Πρακτορείου και το σημαντικότερο την Προϋπολογισθείσα Δαπάνη   του Έργου.

Επίσης , δεν προδιαγράφονται επακριβώς οι απαιτούμενες προδιαγραφές, ως προς τα κριτήρια επιλογής του Υποψηφίου Αναδόχου, όπως και  η ακριβής  και ασφαλής  διαχείριση συντάξεων ,επιδομάτων, μέσω υφισταμένων  κανονιστικών προτύπων λειτουργίας,  ασφάλειας, προσωπικών δεδομένων, κλπ. Υπηρεσιών  που επιτελεί, μέχρι και σήμερα το Κατάστημα ΕΛΤΑ Λαμπείας.

Επειδή, ως κάτοικοι και φορολογούμενοι πολίτες,  είμαστε αντίθετοι σε αυτή την απόφαση , η οποία στρέφεται εναντίον μας, για κοινωνικό-οικονομικούς λόγους σας ενημερώνουμε ότι θα ασκήσουμε κάθε ένδικο μέσο.

Έχοντας έννομο συμφέρον αιτούμεθα :

Α) την διακοπή της Διαγωνιστικής Διαδικασίας

Β) την κοινοποίηση της  ΑΔΑ της Πρόσκλησης.

Γ)τις σχετικές  αποφάσεις του Δ.Σ, ως προς την Πρόσκληση.

Δ)Να μας γνωρίσετε επίσημα, αν έπεται Διακήρυξη της Πρόσκλησης.

Επιφυλασσόμενοι παντός νόμιμου δικαιώματος μας,

 

Με τιμή,

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ                                ΛΑΜΠΕΙΕΩΝ (ΔΙΒΡΙΩΤΩΝ)

«ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΒΡΗΣ»

27063 Λαμπεία τηλ 6972295293

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΒΡΙΩΤΩΝ(ΛΑΜΠΕΙΕΩΝ) ΠΑΤΡΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΒΡΙΩΤΩΝ ΑΘΉΝΑΣ

ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΛΑΜΠΕΙΑΣ & ΑΘΗΝΩΝ

ΦΙΛΟΙ ΛΑΜΠΕΙΑΣ.

 


Ροή