Προγραμματισμός από το Επιμελητήριο Ηλείας για ανάπτυξη βιώσιμου τουρισμού

Ημερομηνία: 09-01-2022

 

Η 4η διακρατική συνάντηση του Επιμελητηρίου Ηλείας

 

 

Το Επιμελητήριο Ηλείας, ως μέλος του εταιρικού σχήματος, συμμετείχε στην 4η συνάντηση του έργου «PRONACUL – Προώθηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς για την ανάπτυξη του βιώσιμου τουρισμού σε προστατευόμενες περιοχές», η οποία λόγω των περιοριστικών μέτρων της πανδημίας του COVID-19 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά.

Στη διάρκεια των εργασιών έγινε παρουσίαση της προόδου του έργου ανά τομέα εργασίας και εταίρο, συζητήθηκαν σημαντικά ζητήματα σχετικά με την υλοποίηση και την απορροφητικότητα. Τέλος έγινε ανάλυση και προγραμματισμός των μελλοντικών δράσεων και βημάτων για την επίτευξη των στόχων.

Το έργο PRONACUL έχει ως στόχο την προώθηση και διατήρηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς καθώς και την ανάπτυξη διακρατικών στρατηγικών για την από κοινού προώθηση συντονισμένων δράσεων στην ευρύτερη περιοχή της Αδριατικής-Ιονίου.

Το Επιμελητήριο Ηλείας στο προσεχές διάστημα προγραμματίζει την υλοποίηση δράσεων που σχετίζονται με την επιλογή καινοτόμων ιδεών σχετικές με την προώθηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομίας με στόχο να δώσει νέες ευκαιρίες γνώσης και να καταστήσει τους φορείς που σχετίζονται με τους παραπάνω τομείς, ικανούς να συμβάλλουν στην ανάπτυξη του βιώσιμου τουρισμού στην περιοχή τους, αλλά και ευρύτερα στην Αδριατική.

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι του εταιρικού σχήματος από Ελλάδα, Σλοβενία, Ιταλία, Κροατία Σερβία και Βοσνία Ερζεγοβίνη.

Το έργο PRONACUL συγχρηματοδοτείται, μέσω του Προγράμματος INTERREG V-B Adriatic-Ionian ADRION Programme 2014-2020, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς Πόρους των χωρών που συμμετέχουν.

 

Για το Επιμελητήριο Ηλείας

Νικολούτσος Κωνσταντίνος

Πρόεδρος Επιμελητηρίου Ηλείας


Ροή