Πέντε επιστήμονες και εξ αυτών ο Ηλείος κ. Παναγιώτης Τσολιάς με μια νέα ριζο/κήμελέτη

Ημερομηνία: 14-08-2022

Ριζοσπαστική σκέψη στη νεότερη Ελλάδα

Από τον Νεοελληνικό Διαφωτισμό στο νεοελληνικό κράτος

 

Μια νέα μελέτη για την επίδραση των πιο προωθημένων ιδεών του Διαφωτισμού στην ελληνική διανόηση. Πρόκειται για μια συλλογή πέντε δοκιμίων του Χαράλαμπου Μαγουλά, του Άγι Μαρίνη, του Στράτου Μυρογιάννη, του Νικήτα Σινιόσογλου και του Παναγιώτη Τσολιά, που εστιάζουν στην εξέταση συγκεκριμένων μορφών ή παραγωγικών περιόδων διανοητών που απέκλιναν της κοραϊκής «μέσης οδού» και τις οποίες η μέχρι τώρα ακαδημαϊκή έρευνα αγνόησε επιδεικτικά ως ανάξιες λόγου. Οι συγγραφείς του τόμου επιχειρούν να αναδείξουν τις περιπτώσεις εκείνες, κατά τις οποίες ο Νεοελληνικός Διαφωτισμός έσπασε τα όρια της μεσότητας και συγκεκριμένοι εκπρόσωποί του διατύπωσαν φιλοσοφικές και πολιτικές θέσεις με στόχο την πλήρη ανατροπή της μέχρι τότε κρατούσας κατάστασης, πέρα από το ευρέως ανεκτό και το πολιτικώς ορθό.

Ροή