Οι μεγάλοι διανοητές και ριζοσπάστες παιδαγωγοί ζουν και μετά το θάνατό τους! (ΑΝΚ)

Ημερομηνία: 09-09-2022

Ένα εξαιρευικό σκίτσο  με μήνυμα  για τον μεγάλο Έλληνα διανοητή και παιδαγωγό Δημήτρη Γληνό  από τον Σκιτσογράφο Βασίλη  Δαγρέ

ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΤΑ ΣΧΟΛΕΊΑ

Το μήνυμα του Σκιτσογράφου μας Βασίλη  Δαγρέ :

<<Απο τον  δάσκαλο παιδαγωγό και  διανοητη Δημήτρη Γληνό , θα πρέπει να εμπνέεται

την σημερινή εποχή ο δάσκαλος και ο παιδαγωγός των παιδιών της χώρας μας , ίσως είναι επιτακτική ανάγκη>>.


Ροή