Η Περιφ/κή Ενό/τα Ηλείας να βραβεύσει τον Σύλλογο Υπαλλήλων για τις συνεχείς Εθελ/κές Αιμοδοσίες

Ημερομηνία: 01-06-2022

Ένα μπράβο αξίζει να δοθεί στο Σύλλογο Υπαλλήλων της Π.Ε.  Ηλείας για το πολλαπλό κοινωνικό και ανθρωπιστικό του έργο με τις Εθελοντικές Αιμοδοσίες που διοργανώνει

 

 


Ροή