Ένα εξαιρετικό σε έμπνευση σκίτσο του ΚΥΡ για τον Βελόπουλο και επιστολές …Χριστού

Ημερομηνία: 22-09-2022

Το καταπληκτικό σκίτσο του ΚΥΡ

 


Ροή