Αιτήσεις για καταγραφή ζημιών από πλημμυρικά φαινόμενα στην Π.Ε. Ηλείας

Ημερομηνία: 15-10-2021

Αιτήσεις για καταγραφή ζημιών σε επιχειρήσεις

των θεομηνιόπληκτων περιοχών Δήμων Ήλιδας και Πηνειού

Στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε.  Ηλείας

Παρακαλούνται οι επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές από τα πλημμυρικά φαινόμενα που έπληξαν την Π.Ε. Ηλείας, στις 14 και 15 – 10 – 2021, να απευθυνθούν στο αρμόδιο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας για την υποβολή αιτήσεων, προκειμένου να αποσταλούν στην αρμόδια Επιτροπή Κρατικής Αρωγής, για να πραγματοποιήσει την εκτίμηση και την καταγραφή των ζημιών.

**   Η πρόσκληση απευθύνεται στις επιχειρήσεις που λειτουργούν στις Τοπικές Κοινότητες των Δ.Ε. των Δήμων Ήλιδας και Πηνειού, και οι οποίες επλήγησαν στο διάστημα από τις 13-10-2021 έως και την ύφεση των πλημμυρικών φαινομένων.

**   Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Ηλείας (Μανωλοπούλου 47, 5ος όροφος), καθημερινά από 08:00 έως 14:00. Πληροφορίες, τηλ: 2621360572 και 2621360597 – Περιφ. Συντονιστής Π.Ε. Ηλείας, Κων.  Μπαλκάμος).

Πύργος 15-10-2021

Ο Περιφερειακός Συντονιστής της Π.Ε. Ηλείας

Κων. Μπαλκάμος


Ροή