Το σκίτσο για τις Γερμανικές εκλογές του συνεργάτη μας Σκιτσογράφου Βασίλη Δαγρέ

Ημερομηνία: 09-10-2021


Ροή