Το Σάββατο η Λαϊκή Αγορά στην Αμαλιάδα και τα μέτρα προστασίας

Ημερομηνία: 15-10-2021

Δήμος Ήλιδας : Τα μέτρα προστασίας για τη λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς Αμαλιάδας το Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2021

Ο Δήμος Ήλιδας ενημερώνει τους επαγγελματίες, τους  μικροπωλητές και το καταναλωτικό κοινό για τα μέτρα προστασίας  της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, που ισχύσουν  το Σάββατο 16 Οκτωβρίου στη Λαϊκή Αγορά της Αμαλιάδας. Οι πωλητές και οι καταναλωτές θα πρέπει να ακολουθήσουν τα μέτρα που έχουν οριστεί από την  Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 61910/2021, ΦΕΚ 4674/Β/8-10-2021: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από το Σάββατο, 9 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 06:00» .

Έτσι θα πρέπει  να εφαρμόσουν τα εξής:

1) όλοι οι πωλητές και εργαζόμενοι  (επαγγελματίες και παραγωγοί) που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων της υπηρεσίας τους  θα πρέπει να έχουν μαζί τους

[α] πιστοποιητικό εμβολιασμού

[β] πιστοποιητικό νόσησης που εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν.
[γ] αποτέλεσμα του διαγνωστικού ελέγχου που διενεργούν μια φορά την εβδομάδα για όλους τους εργαζομένους που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες ως τα  άνω [α] και [β]αναφέρουν, με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR) ή με τη χρήση  ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid  test), σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, όπως ορίζονται στο π.δ. 84/2001 (Α΄70) ή σε ιδιωτικές κλινικές ή σε φαρμακεία ή σε ιδιώτη γιατρό με δική τους δαπάνη.

2)Απόσταση  ενός (1) μέτρου εκατέρωθεν των πάγκων πώλησης με τον ενδιάμεσο χώρο, κενό-ελεύθερο από αντικείμενα.

3) Απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων

4)όλοι οι πωλητές (επαγγελματίες και παραγωγοί),  οι καταναλωτές και οι επισκέπτες υποχρεούνται να φορούν , κατά τις συναλλαγές και καθ’ όλη την διάρκεια της παραμονής τους στον χώρο, υγειονομική μάσκα.

5) κάθε πωλητής οφείλει να τοποθετήσει σε εμφανές σημείο του πάγκου, δοχείο με εγκεκριμένο αντισηπτικό υγρό

6) οι καταναλωτές να μην συνωστίζονται στους πάγκους και τους διαδρόμους της Λαϊκής Αγοράς και να διατηρούν την προβλεπόμενη απόσταση του ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ τους.

Παρακαλούμε τόσο τους πωλητές όσο και τους καταναλωτές, με επίκληση στην ατομική ευθύνη του καθενός, για την πιστή εφαρμογή των κυβερνητικών μέτρων  με κατανόηση και συνεργασία.


Ροή