Μπράβο, έτσι να γίνεται πάντα!

Ημερομηνία: 23-11-2021

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΕΙΜΑΔΙΟΥ

Ο Δήμαρχος  Πύργου ανταποκρίθηκε αμέσως στο αίτημα των παιδιών

 

Η επιθυμία και το αίτημα των παιδιών της Τ.Κ. Χειμαδιού για περισσότερη ασφάλεια κατά την άφιξη και αποχώρησή τους από το σχολείο, έγινε άμεσα πράξη από τον Δήμαρχο Πύργου Παναγιώτη Αντωνακόπουλο. Έξι πινακίδες, που ενημερώνουν τους διερχόμενους οδηγούς,  δόθηκαν πρόσφατα από τον Δήμο Πύργου στον πρόεδρο του Χειμαδιού Χρήστο Μπουλούμπαση, ώστε να τοποθετηθούν στα κατάλληλα σημεία.

**  Μαθητές του Δημοτικού σχολείου έγραψαν γράμματα προς τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας κ. Μπουλούμπαση που του ζητούσαν για την ασφάλεια όλων, να τοποθετηθούν πινακίδες για τους οδηγούς κάτι πολύ χρήσιμο και για τη δική τους ασφάλεια. Ο κ. Μπουλούμπασης ενημέρωσε με τη σειρά του τον Δήμαρχο Πύργου και μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα ο κ. Αντωνακόπουλος, κινώντας όλες τις απαραίτητες διαδικασίες με τις ανάλογες υπηρεσίες, έκανε την επιθυμία των παιδιών πράξη!

Μπράβο, έτσι να γίνεται πάντα!


Ροή