Μια σημαντική πρωτοβουλία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πύργου

Ημερομηνία: 04-11-2021

Για πρώτη φορά προμήθεια εξοπλισμού από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου για την πρόληψη και καταστολή της θαλάσσιας ρύπανσης

Διεξαγωγή άσκησης σε θεωρητικό και πρακτικό κομμάτι

Με το θεωρητικό κομμάτι ξεκίνησε την Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2021,  στο Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο,  η διήμερη εκπαίδευση για την πρόληψη και την τυχόν καταστολή της θαλάσσιας ρύπανσης, από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου. Για πρώτη φορά από τη λειτουργία του Δ.Λ.Τ.Π. διοργανώνεται μια τέτοιου είδους δράση, κατόπιν απόφασης του προέδρου του και δημάρχου Πύργου Παναγιώτη Αντωνακόπουλου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία αλλά κυρίως στο πλαίσιο της έμπρακτης ευαισθητοποίησης του ΔΛΤΠ στην  προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Την εκπαίδευση, η οποία πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Λιμεναρχείο Κατακόλου, έχει αναλάβει η εξειδικευμένη σε τέτοια θέματα Εταιρεία «ΜΕΤΟΠΗ Σύμβουλοι Προστασίας Περιβάλλοντος». Την παρουσίαση όλου του θεωρητικού τμήματος στα μέλη της εθελοντικής ομάδας, η οποία έχει συσταθεί για τον σκοπό αυτό, έκανε ο εκπρόσωπος της εταιρείας «ΜΕΤΟΠΗ» και τέως αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού Μιχάλης Αγγελόπουλος.

Ο κ. Αγγελόπουλος συνεχάρη την διοίκηση του ΔΛΤΠ για την πρωτοβουλία αυτής της δράσης που όπως υπογράμμισε και ο ίδιος πραγματοποιείται για πρώτη φορά.

Τα θέματα που αναπτύχθηκαν σε θεωρητικό επίπεδο με τη χρήση Video Projector και Laptop ήταν τα εξής:

  • Εισαγωγή – Είδη & Τρόποι εισροής ρυπογόνων ουσιών εντός Λιμενικής Εγκατάστασης
  • Οι ιδιότητες του πετρελαίου όταν αυτό έρθει σε επαφή με τη θάλασσα
  • Παρουσίαση του υφιστάμενου εξοπλισμού αντιρρύπανσης του Δ.Λ.Τ. Πύργου με φωτογραφικό υλικό του εξοπλισμού του
  • Διαδικασίες χρήσεως των πλωτών φραγμάτων με έμφαση στην αγκύρωσή τους
  • Διαδικασίες χρήσεως των απορροφητικών και προσκολλητικών υλικών και επιλογή του κατάλληλου υλικού ανάλογα με το περιστατικό
  • Αναφορά στα Μέσα Μεταφοράς Αντιρρυπαντικού εξοπλισμού και σύγκριση αποτελεσματικότητά τους, ανάλογα με το είδος του Συμβάντος.
  • Προβολή VIDEO άσκησης αντιμετώπισης Θαλάσσιας ρύπανσης σε άλλη Λιμενική Εγκατάσταση

Ακολούθησε διάλογος με τα μέλη της εθελοντικής ομάδας, όπου λύθηκαν πολλές απορίες, καθώς κύριος στόχος ήταν η ενημέρωση για τις δυνατότητες του ΔΛΤ Πύργου σε ό,τι αφορά και στον αντιρρυπαντικό εξοπλισμό, τον οποίο προμηθεύτηκε πολύ πρόσφατα και για πρώτη φορά, αλλά και τις μεθόδους που πρέπει να ακολουθηθούν,  όταν κι εάν προκύψει πραγματικό συμβάν στην ευρύτερη περιοχή.


Ροή