Μεγάλες οι ζημιές από τις έντονες βροχοπτώσεις και τον δυνατό αέρα

Ημερομηνία: 02-12-2021

Κατεπείγον αίτημα κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας της Δ.Ε. Πύργου

Με την υπογραφή του Δημάρχου Πύργου Παναγιώτη Αντωνακόπουλου, έχει ήδη σταλεί κατεπείγοντος χαρακτήρα αίτημα όπου ζητείται να κηρυχθεί άμεσα σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας η Δημοτική Ενότητα του Δήμου Πύργου. Για την αντιμετώπιση της εξαιρετικά δύσκολης κατάστασης που διαμορφώθηκε από τις ζημιές και τις σημαντικές βλάβες εξαιτίας των έντονων βροχοπτώσεων και των πολύ ισχυρών ανέμων (που εκδηλώθηκαν από τις απογευματινές ώρες της 29ης Νοεμβρίου 2021 και κατά τις νυχτερινές ώρες της ίδιας ημέρας καθώς και τις πρώτες πρωινές ώρες της 30ης Νοεμβρίου 2021).

Επειδή για την αντιμετώπιση της κατάστασης απαιτείται ειδικός συντονισμός και κινητοποίηση δυναμικού και μέσων επιπλέον του διατιθέμενου υπό κανονικές συνθήκες (όπως και προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία), το αίτημα κήρυξης της Δ.Ε. Πύργου του Δήμου Πύργου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω πλημμυρικών φαινομένων στάλθηκε άμεσα.

Αφού ήδη η πρώτη εικόνα περιλάμβανε μεταξύ άλλων ζημιές και βλάβες, σε οικίες από εισροή υδάτων, στο οδικό αγροτικό δίκτυο καθώς και σε μέρη του αστικού, κατολισθήσεις γαιών και καθιζήσεις επιφανειών με συνέπεια καταστροφή τεχνικών έργων και άλλων παρόμοιων υποδομών όπως γέφυρες πρόσβασης, επιφάνειες οδοστρωμάτων, κ.τ.λ., που έχουν σαν συνέπεια και την απώλεια της βατότητας για τη διέλευση των κατοίκων για τις καθημερινές τους ανάγκες.

Θετική για αποδοχή του παραπάνω αιτήματος από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας της χώρας, είναι εξαρχής και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με ανάλογη εισήγηση της.

 


Ροή