Δήλωση του επανεκλεγέντος για 3η θητεία προέδρου του ΔΣΗ κ. Δημ. Δημητρουλόπουλου

Ημερομηνία: 30-11-2021

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΔΣ.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους συναδέλφους μου στο Δικηγορικό Σύλλογο Ηλείας για την ανανέωση της εμπιστοσύνης τους προς το πρόσωπό μου, ώστε να συνεχίσω να ασκώ τα καθήκοντα του Προέδρου του Συλλόγου μας για τρίτη συνεχόμενη θητεία. Εκλαμβάνω την ανανέωση αυτή όχι μόνο ως αναγνώριση των προσπαθειών που έχουν καταβληθεί μέχρι σήμερα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο κλάδος μας, αλλά κυρίως ως εντολή για επίταση των προσπαθειών αυτών αφού η τρέχουσα συγκυρία καθιστά την λειτουργία της δικαιοσύνης εξαιρετικά δυσχερή και τη θέση των δικηγόρων σε αυτό το πλαίσιο επαχθέστερη.

Η πανδημία και η συνακόλουθη οικονομική και κοινωνική κρίση ανέστειλαν όσες προσπάθειες είχαν δρομολογηθεί για την επιτάχυνση των διαδικασιών απονομής της δικαιοσύνης, αλλά ταυτόχρονα δημιούργησαν νέες ευκαιρίες για τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό της και τη διευκόλυνση της πρόσβασης των πολιτών σε αυτήν. Παράλληλα οι εξελισσόμενες κοινωνικές διεργασίες επέφεραν αλλαγές σε κρίσιμους τομείς του δικαίου, όπως το οικογενειακό, το ποινικό, το πτωχευτικό και επιβάλλουν την ταχύτερη δυνατή προσαρμογή μας στα νέα δεδομένα.

Στις προκλήσεις αυτές πρέπει να ανταποκριθούμε με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο μεριμνώντας πάντοτε για τη διαφύλαξη και ενίσχυση του ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα του δικαίου και την ενίσχυση της δικαιοσύνης ως θεσμού που αποτελεί το ύστατο καταφύγιο κυρίως των πιο αδύναμων πολιτών.

Σε τοπικό επίπεδο η μέριμνα για την ολοκλήρωση των διαδικασιών ανακαίνισης του δικαστικού μεγάρου Πύργου θα εξακολουθήσει να αποτελεί πρωταρχική μας προτεραιότητα μαζί με την προσπάθεια ενίσχυσης του παρεμβατικού ρόλου του Συλλόγου μας σε όλα τα ζητήματα που απασχολούν την τοπική μας κοινωνία.

Η εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας άξιων συναδέλφων και ο συνδυασμός της εμπειρίας των παλιότερων με τον ενθουσιασμό των νεότερων εγγυάται την αποτελεσματική λειτουργία του με σκοπό την ανταπόκριση όλων μας στις προσδοκίες των συναδέλφων που μας εξέλεξαν.


Ροή