Από τη συμμετοχή του Λυκείου Ελληνίδων Πύργου στο 20ό Πανελλ. Συνέδριο Καλαμάτας

Ημερομηνία: 16-09-2022

Το 20ό Πανελλήνιο Συνέδριο του Λυκείου Ελληνίδων που λαμβάνει χώρα έως και τις 18/9/2022 στο Μέγαρο Χορού της Καλαμάτας με τη συμμετοχή του Λ.Ε.Π.

 


Ροή